Giải pháp

Giải pháp

SIBA ENERGY mang đến giải pháp về nguồn năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, tiết kiệm chi phí điện cho sinh hoạt, sản xuất.

Điện mặt trời khung bè thả nổi

Lợi ích của hệ thống điện mặt trời thả nổi:


- Tránh sử dụng diện tích mặt đất để không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, nơi ở của người dân
- Tăng thêm công suất của nguồn điện mặt trời tại những nơi có mật độ dân số cao
- Có những lợi thế về việc sử dụng hạ tầng lưới truyền tải sẵn có tại vị trí các nhà máy thủy điện
- Gần các trung tâm phụ tải trong trường hợp tại các hồ chứa nước
- Năng suất sản xuất tạo ra điện được cải thiện do nước giúp làm mát tấm pin và giảm ảnh hưởng của bụi.
- Tại các nhà máy thủy điện hiện có, điện mặt trời thả nổi được lắp đặt sẽ làm cho việc vận hành của thủy điện linh hoạt hơn, tăng
sản lượng điện chung và trong những tháng kiệt nước.
- Giảm sự bốc hơi từ các hồ chứa nước, vì các tấm pin mặt trời che chắn tạo bóng mát.
- Cải thiện chất lượng nước, thông qua việc giảm sự phát triển của tảo.
- Loại bỏ sự cần thiết phải chuẩn bị mặt bằng lớn, chẳng hạn như san lấp mặt bằng, hoặc đặt nền móng phải được thực hiện cho
việc lắp đặt trên đất liền.

 

 

 
 
 
 
Cấu trúc chung:
 
 
Nguyên lý hoạt động:
 

 

 

 

 

 

 

 

Giải Pháp Khác

Điện mặt trời trên phao nổi độc lập

Điện mặt trời trên phao nổi độc lập.

Điện mặt trời trang trại

Hệ thống năng lượng điện mặt trời trên mái tận dụng các khoảng không mái nhà để làm nơi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời...

Điện mặt trời hòa lưới áp mái nhà xưởng

Hệ thống năng lượng điện mặt trời trên mái tận dụng các khoảng không mái nhà để làm nơi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời...

Điện mặt trời hòa lưới đặt sân thượng

Hệ thống năng lượng điện mặt trời trên mái tận dụng các khoảng không mái nhà để làm nơi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời...